17 feb. 2009

BLOQUE SOCIALISTA POPULAR

1 comentario:

Ley de Costas dijo...

Manifestación na Illa de Arousa.

Convocouse para o día 21 de febreiro, ás 5 da tarde , unha concentración que agrupa a diversas organizacións de afectados.

Afectados pola Lei de Costas, irregularidades urbanísticas e outras inxustizas que afectan por centos de miles de cidadáns, estarán representados na Illa de Arousa co propósito de denunciar as arbitrariedades ás que son sometidos.

A todos aqueles que queiran verse representados, queiran darnos o seu apoio vía e-mail ou dar traslado da iniciativa a outros prexudicados poden enviar un correo na seguinte páxina web.

http://www.orfeu.es/costas/villa_Psoe_manifestacion.php